Romantyzm w malarstwie

Prezentuje główne założenia kierunku artystycznego, wskazuje na charakterystyczne cechy stylów narodowych, wymienia głównych przedstawicieli, charakteryzuje ich twórczość, podaje reprezentatywne dzieła. Prezentacja może stanowić treść zadania domowego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.