Romowie przewodnik. Historia i kultura. Pod redakcją Agnieszki Caban i Grzegorza Kondrasiuka

Szkoła ponadpodstawowa
Język mniejszości narodowej lub etnicznej
Wiedza o społeczeństwie
Szkoła podstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Zawiera m.in.: O Cyganach/Romach słów kilka. Romowie w Polsce - ponad 500 lat tradycji. Migracje Romów rumuńskich. O romskich autorytetach. Najważniejsze tradycje i obyczaje Romów zamieszkujących Polskę. Wędrujące rzemiosła i profesje Cyganów/Romów. Dylematy romskiej edukacji.  Tradycja na scenie, czyli o tym, czego publiczność nie zobaczy. Papusza – Teresa Mirga. O odmienności losów cygańskich poetek.