Rośliny wodne

Prezentacja multimedialna z przyrody dotycząca charakterystyki roślin wodnych, ich podziału, strefy wód.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.