Rośnie drzewo

Scenariusz zajęć dotyczących mierzenia i porównywania długości. Prezentacja umożliwiająca prowokowanie dzieci do dokonywania obserwacji i obliczeń związanych z porównywaniem wielkości; prezentacja zawiera dodatkowe notatki dla nauczyciela. Karta pracy – mierzenie i porównywanie odległości.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.