Rozpoznawanie różnych gatunków mięsa zwierząt rzeźnych

Film przedstawiający rozpoznawanie gatunków mięsa zwierząt rzeźnych. Wykorzystany może zostać przy omawianiu oceny organoleptycznej mięsa.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida