Rozpuszczalność substancji – zadania

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Odczytywanie i interpretacja danych z wykresu rozpuszczalności”;
    • „Obliczanie ilości substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody”;
    • „Obliczanie ilości substancji znajdującej się w określonej masie roztworu nasyconego”;
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje jedną ilustrację, 2 wykresy interaktywne, pięć filmów, 10 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz dziewięć ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości – w tym siedem interaktywnych.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „rozpuszczalność”, „krzywa rozpuszczalności”, „roztwór nasycony”, „roztwór nienasycony” oraz „roztwór przesycony”.

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida