Rozważania wokół tytułu powieści Tadeusza Konwickiego.

Podczas lekcji uczniowie analizują warstwę symboliczną tytułu powieści i dyskutują nad zasadnością jej użycia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.