Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego.

Poradnik  ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest adresowany do nauczycieli języków obcych na wszystkich poziomach nauczania z uwzględnieniem metod pracy z dziećmi sześcioletnimi.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.