Rozwiń skrzydła - program nauczania historii sztuki w IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym

Szkoła ponadpodstawowa
Historia sztuki
Udostępnij

Atutem programu jest propozycja dołączenia przykładowych sprawdzianów i testów, które mogą posłużyć jako jedno z narzędzi ewaluacyjnych. Dołączono również kanon dzieł, który może ułatwić pracę nauczyciela w doborze materiału, a uczniowi posłuży jako pomoc dydaktyczna.

Zaproponowane techniki i metody pracy, wykorzystanie multimediów, portali internetowych oraz stosowanie form opisowych mają na celu uczyć myślenia przyczynowo–skutkowego, rozwijać wyobraźnię, pobudzić ciekawość ucznia i skłonić go do percepcji, autorefleksji, odnoszenia się do wytworów sztuki i tekstów kultury oraz ukształtować postawę poszukiwacza i obserwatora, potrafiącego rozwiązywać problemy i przyjmować określone postawy społeczne i obywatelskie.

Program nauczania został nagrodzony w II edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida