Ruch obiegowy Ziemi

Podczas zajęć uczeń zapoznaje się z ruchem obiegowym Ziemi i jego konsekwencjami: zmianą oświetlenia Ziemi, nierównomiernym ogrzewaniem jej powierzchni, występowaniem pór roku, zmienną długością dni i nocy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida