Rysowanie i malowanie w edytorze grafiki

Karta pracy sprawdza opanowanie podstawowych umiejętności posługiwania się programem Paint.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida