Rysowanie odcinków równoległych

Instrukcja rysowania odcinków równoległych – w postaci schematu blokowego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.