Rysunek techniczny – arkusz rysunkowy

Na schemacie przedstawiono znormalizowane rozmiary arkuszy rysunkowych, stosowanych do wykonywania rysunków technicznych. Przedstawiono również wzór tabliczki rysunkowej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida