Rysunki z efektami specjalnymi

Karta podsumowująca i sprawdzającą pracę ucznia na lekcji: Rysunki z efektami specjalnymi.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.