Rytm i melodia w piosence

Pilotażowe zajęcia rytmiki z kształceniem słuchu przeprowadzone w ramach warsztatów dla nauczycieli szkół muzycznych I stopnia w klasie pierwszej działu sześcioletniego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida