Rytm w kompozycji plastycznej

Szkoła podstawowa
Plastyka
Udostępnij

Tablica omawia rytm występujący w kompozycjach plastycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida