Rytmizacja znanych przysłów w różnym metrum 2/4, 3/4/, 4/4