Rządy sanacji

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Pierwsze działania obozu sanacyjnego”, „Zjednoczenie obozu sanacyjnego – parlamentarna i pozaparlamentarna walka z przeciwnikami politycznymi”, „Wybory brzeskie”, „Opozycja w sejmie i poza nim”, „Sanacja bez Piłsudskiego”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera 8 ilustracji: Fotografię Prezydium BBWR z wizytą u marszałka senatu J. Szymańskiego; zdjęcie ulotki wyborczej BBWR; zdjęcie marszu żałobnego ku czci Józefa Piłsudskiego; zdjęcie Adolfa Hitlera podczas mszy żałobnej za duszę Józefa Piłsudskiego w Berlinie; zdjęcie Walery Sławek (1879 - 1939), marszałka Edwarda Rydza - Śmigłego, marszałka Edwarda Rydza Śmigła przyjmującego buławę marszałkowską z rąk prezydenta Ignacego Mościckiego; Czesława Miłosza.

Materiał zawiera również tekst traktatu poetycki; przemówienie Józefa Piłsudskiego do grupy posłów z BBWR w 1928 r.; program BBWR; uchwałę Rady Narodowej PPS o przejściu do polityki opozycji; odezwę Centrolewu do społeczeństwa; rezolucję Kongresu Obrony Praw i Wolności Ludu, 8 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych oraz 17 poleceń dla ucznia.

Ćwiczenia znajdujące się na stronie są na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów. Znajdują się również ćwiczenia podsumowujące oraz jako przypomnienie wcześniejszych wiadomości.

Bibliografia:

  • Źródło: Odezwa Centrolewu do społeczeństwa, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Rzeszów 1996, s. 107–108.
  • Źródło: Rezolucja Kongresu Obrony Praw i Wolności Ludu, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Rzeszów 1996, s. 106.
  • Źródło: List profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie aresztowania 9 i 22 listopada posłów oraz osadzenia ich w twierdzy w Brześciu nad Bugiem – 1931r, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Rzeszów 1996, s. 109.
  • Źródło: Interpelacja posłów Centrolewu do Prezesa Rady Ministrów – 16 grudnia 1930 r, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Rzeszów 1996, s. 108–109.
  • Źródło: Przemówienie Józefa Piłsudskiego do grupy posłów i senatorów z BBWR, Warszawa, 13 marca 1928, [w:] Historia. Teksty źródłowe do ustnego egzaminu maturalnego, red. J. Chańko, Warszawa 1997.
  • Źródło: Program BBWR, [w:] E. Orlof, A. Pasternak, Programy partii i stronnictw politycznych w Polsce w latach 1918-1939, Rzeszów 1993, s. 118–121.
  • Źródło: Uchwała Rady Naczelnej PPS o przejściu do polityki opozycji – 20 XII 1926 r, [w:] Historia w tekstach źródłowych, t. 3, red. K. Juszczyk, T. Maresz, Rzeszów 1996, s. 105.
  • Źródło: Czesław Miłosz, Traktat moralny. Traktat poetycki, Kraków 1996, s. 63.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida