Strona główna Rzeczpospolita Obojga Narodów
Powrót

Rzeczpospolita Obojga Narodów

W zasobie krótki opis co oznacza pojęcie unia personalna. Zasób zawiera mapę: Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w okresie panowania Władysława Jagiełły.

W opisie informacja o okolicznościach zawarcia unii w Lublinie oraz o głównych postanowieniach unii. Zasób zawiera obraz Jana Matejki i  ćwiczenie interaktywne: Wskaż prawidłowe dokończenie zdania.

Krótki opis decyzji podjętych na sejmie w Lublinie w 1569 roku. Zasób zawiera dwie ilustracje: fotografię Aktu unii lubelskiej, współczesną fotografię zamku w Lublinie oraz cztery ćwiczenia interaktywne sprawdzające znajomość aktu, ciekawostkę dotyczącą zamku w Lublinie.

Krótka Informacja na temat wielonarodowościowej i wielokulturowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Zasób zawiera ilustrację: Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz ćwiczenie interaktywne polegające na rozpoznawaniu herbów Polski i Litwy.

W podsumowaniu informacja do czego doprowadziła unia w Lublinie. Opis wielonarodowego i wielokulturowego państwa. Zasób zawiera dwa ćwiczenie interaktywne: Ułóż w kolejności chronologicznej wydarzenia związane z panowaniem dynastii Jagiellonów oraz Uzupełnij zdania podanymi niżej wyrazami.

Bibliografia:

  • Źródło: Volumina Legum, Volumen Secundum: Ab Anno 1550. Ad Annum 1609. Acta Reipublicæ Continens,, t. 2.