Sami przeciw wszystkim

Starter: 

  • fotografia czarno‑biała: żołnierze niemieckiej formacji SS na ulicy Nowolipie; powstanie w getcie warszawskim; polecenie przeczytania książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall; polecenie obejrzenia filmu "Powstanie w getcie warszawskim" i - na jego podstawie oraz w odniesieniu do innych źródeł wiedzy – przygotowanie notatki dotyczącej tego wydarzenia historycznego;

Rozdział: O Hannie Krall i Marku Edelmanie

  • polecenie stworzenia mapy myśli; dwa ćwiczenia otwarte; fotografia i biogram Hanny Krall; fotografia Marka Edelmana i jego biogram; galeria fotografii (Mural upamiętniający postać Marka Edelmana w Warszawie; Pomnik Bohaterów Getta; Niemieccy żołnierze oglądający ciała ofiar samobójczych skoków z wysokich pięter; Żydzi prowadzeni na Umschlagplatz); tematyka "Zdążyć przed Panem Bogiem"; informacje o spektaklu telewizyjnym na motywach książki "Zdążyć przed Panem Bogiem"; 

Rozdział: Obudziły cię strzały, ubrałeś się...

  • Hanna Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem" (fragmenty); sześć ćwiczeń otwartych; dwa ćwiczenia interaktywne;

Rozdział: Odnaleźć wydarzenia spychane w czerń historii

  • Zygmunt Ziątek "Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej"; trzy ćwiczenia otwarte, jedno ćwiczenie interkatywne; jedno polecenie; 

Rozdział: Kim był Marek Edelman?

  • ciekawostka na temat  filmu pt. Paula Sawicka remembers Marek Edelman - 70th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising  jedno polecenie; 

Rozdział: Zadaniowo

  • cztery  polecenia (w tym przygotowanie  argumentów do dyskusji: „Rola pamięci w utrwalaniu tożsamości narodowej i indywidualnej”;  ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Czesław Miłosz, Campo di Fiori, [w:] tegoż, Wiersze, t. 5, Kraków 2013, s. 143.
  • Źródło: Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Kraków 2006, s. 5–13.
  • Źródło: Zygmunt Ziątek, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1999, s. 91–94.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida