Scenariusz lekcji "Los Medios de Comunicación en España"

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Dziennikarstwo jest siłą napędową kultury i kształcenia językowego, ponieważ, docierając do wszystkich sfer społecznych, stanowi bardzo skuteczne narzędzie komunikacji. Scenariusz dotyczy środków masowego przekazu, którymi uczniowie zajmą się aby poznać realia danego kraju.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida