Scenariusz zajęć terapii ręki dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w SOSW nr 1 w Płocku

Scenariusz zajęć dotyczący stymulowania prawidłowego odbioru bodźców dotykowych w obrębie rąk, rozwijanie koordynacji ruchowej rąk, stymulacja napięcia mięśniowego. Zajęcia zaproponowane w scenariuszu mogą być wdrażane w pracy ze wszystkimi uczniami z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu motoryki małej.