Sceniczna forma tańca artystycznego - balet

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Sceniczna forma tańca artystycznego - balet". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z muzyczno–taneczną formą, czyli baletem. Wskazanie elementów literackich, teatralnych, muzycznych, tanecznych, występujących w balecie. Omówienie powstania baletu i jego rozwoju. Przedstawienie najważniejszych kompozytorów tworzących balety oraz wskazanie najważniejszych widowisk tanecznych. Omówienie formalnej budowy baletu oraz wyjaśnienie znaczenia słowa balet. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida