Schemat trójpodziału władzy w Stanach Zjednoczonych na podstawie projektu konstytucji z 1787 roku

Schemat ma pomóc uczniom w zrozumieniu zmian ustrojowych, jakie wprowadziła pierwsza na świecie konstytucja, powstała w USA w 1787 r.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.