Schlebiać sobie i komuś

Materiał zawiera 2 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki),
12 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Lengren, Kruk i lis, [w:] tegoż, Małe, średnie i duże. Wesołe wiersze i obrazki, Warszawa 2011.
  • Źródło: Ignacy Krasicki, Kruk i lis, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kruk-i-lis-bajki-nowe.html [dostęp 14.06.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida