Ścisłe formy polifoniczne

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia muzyki
Udostępnij

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z zagadnieniem ścisłych form polifonicznych. Wyjaśnienie pojęcia imitacji i wskazanie jej różnych rodzajów. Omówienie technik łączących się ze ścisłymi formami polifonicznymi, takich jak: fugato, stretto. W wybranych przykładach muzycznych, na podstawie partytur, dokonanie analizy elementów formalnych pod względem ścisłych form polifonicznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.