She danced beautifully - karta pracy ucznia

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Karta pracy do utrwalenia stosowania i tworzenia odprzymiotnikowych przysłówków sposobu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida