Sieci komputerowe

Omówienie, czym jest sieć komputerowa oraz podziały sieci komputerowych

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida