Siła wyrazu postaci Wokulskiego

Tekst: Zbigniew Płażewski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Czy Wokulski jest cool?, [w:] Zbigniew Płażewski, Most. Pozytywizm. Przewodnik dla licealistów, red. B. Żmichowska, Warszawa 2005, s. 97–98.
  • Źródło: Bolesław Prus, Lalka, oprac. H. Markowski, Warszawa 1982.
  • Źródło: Józef Bachórz, O pieniądzach i kwestiach ekonomicznych w „Lalce” Bolesława Prusa, [w:] Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum „Temat pieniądza w literaturze i teatrze”, red. J. Bachórz, Gdańsk 2000.