Skały wapienne

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Rodzaje skał wapiennych”;
  • „Powstawanie i występowanie skał wapiennych”;
  • „Właściwości skał wapiennych”;
  • „Charakterystyka substancji otrzymywanych z węglanu wapnia”;
  • „Zjawiska krasowe”;
  • „Zastosowanie skał wapiennych”;
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 28 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), pięć filmów, 16 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz 10 ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości – w tym dziewięć interaktywnych.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „cement”, „kalcyt”, „skala twardości Mohsa”, „skały wapienne”, „substancje higroskopijne”, „twarda woda”, „wapno gaszone”, „wapno hydratyzowane”, „wapno palone”, „woda wapienna” oraz „zaprawa”.

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida