Skargi Piotra Skargi (Kazania sejmowe)

Wstęp

 1. Obraz: Jan Matejko, Kazanie Skargi;
 2. Ogólne informacje o oratorstwie w XVI‑wiecznej Polsce;
 3. Polecenie sprawdzenia w  dowolnym źródle znaczenia pojęć: kazanie, homilia, retoryka;

Piotr Skarga

 1. Obraz przedstawiający Piotra Skargę namalowany przez nieznanego XVII‑wiecznego artystę;
 2. Biogram Piotra Skargi;
 3. Ciekawostkę o nazwisku Skargi;
 4. Informacje o "Kazaniach sejmowych";
 5. Ćwiczenie interaktywne - zaznaczenie poprawnych odpowiedzi dotyczących życia i twórczości Piotra Skargi;
 6. Informację o tytule "Kazań sejmowych";

Kazania sejmowe

 1. Popiersie Piotra Skargi w  krakowskim parku Jordana;
 2. Dwa fragmenty: [Kazanie] pierwsze. Na początku Sejmu przy ś. mszy sejmowej
 3. Osiem poleceń związanych z  rozumieniem testu, jego interpretacją i analizą;
 4. Ćwiczenie interaktywne dotyczące nazwania chwytów stylistycznych zastosowanych w zacytowanym fragmencie (zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi);

Choroby Rzeczypospolitej

 1. Fragment: [Kazanie] pierwsze. Na początku Sejmu przy ś. mszy sejmowej;
 2. Obraz: Aleksander Lesser, portret Zygmunta III Wazy;
 3. Informacje o chorobach Rzeczpospolitej opisanych w "Kazaniach sejmowych";
 4. Pięć poleceń dotyczących rozumienia i interpretacji tekstu;
 5. Fragment Kazania wtórego;
 6. Trzy polecenia związane z  jego rozumieniem i interpretacją;

Ojczyzna‑matka i ojczyzna‑okręt

 1. Dwa fragmenty Kazania wtórego
 2. Trzynaście poleceń związanych z  rozumieniem i interpretacja załączonych fragmentów;
 3. Informacje dotyczące o  alegorii ojczyzny zastosowanej w "Kazaniu wtórym: ojczyzna - okręt oraz porównania ojczyzny do matki;

Wieczna sromota...

 1. Jan Kochanowski Pieśń II 5;
 2. Polecenie dotyczące odnalezienia w dostępnych źródłach informacji na temat wydarzeń historycznych przywołanych przez poetę;
 3. Polecenie dokonania analizy i  interpretacji Pieśni II 5;

Zadaniowo

 1. Ćwiczenie interaktywne słowa klucze;
 2. Polecenie wypisania ponadczasowych cytatów z zamieszczonych w lekcji fragmentów Kazań;

Bibliografia:

 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 5, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 2008, s. 72–74.
 • Źródło: Piotr Skarga, Kazanie wtóre. O miłości ku Ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku Ojczyźnie, [w:] Piotr Skarga, Kazania sejmowe, oprac. Janusz Tazbir, Wrocław 1984, s. 30.
 • Źródło: Piotr Skarga, [Kazanie] pierwsze. Na początku Sejmu przy ś. mszy sejmowej, [w:] Piotr Skarga, oprac. Janusz Tazbir, Wrocław 1984, s. 3–4.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida