Skład chemiczny komórki

Materiał ten przedstawia podstawowe składniki komórki (zarówno organiczne jak i nieorganiczne) oraz ich funkcje

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.