Skok obunóż na przeszkody

Scenariusz dotyczy wyrobienia u uczniów klasy pierwszej umiejętności wykonywania naskoku obunóż na przeszkody oraz innych skoków i naskoków, a także wykształcenia u nich zasad sportowej rywalizacji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida