Skutki kontrreformacji w Europie

Schemat ma pomóc uczniom w uporządkowaniu i przyswojeniu wiedzy na temat skutków ruchu kontrreformatorskiego w Europie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida