Słodki jak miód

Scenariusz zajęć kładzie nacisk na zaznajomienie uczniów z pożytecznymi zwierzętami. Omawia pracę pszczół i powstawanie miodu. Zasób to film prezentujący powstawanie miodu, z podkreśleniem kluczowej działalności pszczół. Zasób drugi prezentuje lektorski wykład o zastosowaniu miodu w różnych gałęziach przemysłu. Jest skorelowany z kartą pracy. Materiał dotyczy miodu oraz jego zastosowania.

 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.