Strona główna Słów kilka o miłości – rzecz o Francesco Petrarce.
Powrót

Słów kilka o miłości – rzecz o Francesco Petrarce.

W czasie zajęć uczeń poznaje biografię poety oraz jego wybrane utwory. Uczy się analizy i interpretacji tekstu poetyckiego. Konstruuje obrazy miłości, zakochanego oraz kobiety, wpisane w utwory Petrarki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.