Słowa łagodzą, słowa wyostrzają

Materiał składa się z sekcji: "Eufemizmy i hiperbole", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 11 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 10 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne.