Słownik filozoficzny: liberalizm polityczny

Tekst: Radosław Małek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Hobbes Thomas, Lewiatan, Warszawa 1954.
  • Hobbes Thomas, Elementy filozofii, t. 2, Warszawa 1956.
  • J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992.
  • Locke John, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1, tłum. B. J. Gawędzki, Warszawa 1995.
  • Locke John, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992.
  • Hobbes Thomas, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Warszawa 2005.
  • Hobbes Thomas, Ludzka natura, [w:] Body, Man and Citizen, red. R. S. Peters, tłum. R. Małek, New York.
  • Hobbes Thomas, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Warszawa 2005.