Strona główna Sonoryzm Wojciecha Kilara
Powrót

Sonoryzm Wojciecha Kilara

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z postacią Wojciecha Kilara i jego twórczością. Wyjaśnienie pojęcia sonoryzm. Wskazanie cech sonorystycznych w twórczości Wojciecha Kilara. Omówienie najważniejszych dzieł kompozytora i jego wpływu na muzykę klasyczną i filmową.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.