Spędzam czas z kolegami i koleżankami

Dzieci ćwiczą mierzenie i zapisywanie pomiarów długości, wysokości i odległości; odczytują wyniki pomiarów długości, wysokości, odległości i czasu. Karta pracy do wpisywania pomiarów wyników podczas zajęć sportowych, o których mowa w scenariuszu zajęć. Ćwiczenie interaktywne - quiz utrwalający pojęcia związane z zapisywaniem i odczytywaniem pomiarów. 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida