Sponsoring - scenariusz zajęć profilaktycznych

Szkoła ponadpodstawowa
Wychowanie do życia w rodzinie
Udostępnij

Zajęcia dotyczą jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych jaką jest sponsoring. Podczas zajęć omówione zostają przyczyny nawiązywania takich kontaktów przez nastolatków oraz możliwości pomocy młodym osobom, które podejmują kontakty seksualnie w zamian za prezenty i pieniądze.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida