Sport to zdrowie

Szkoła podstawowa I-III
Kategorie
Edukacja polonistyczna
Edukacja matematyczna
Edukacja informatyczna
Edukacja plastyczna
Wychowanie fizyczne
Udostępnij

Materiał interaktywny przeznaczony do edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera ilustracje oraz ćwiczenia interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.