Sprawdzian - Czworokąty

Ćwiczenie sprawdzające wiedzę i umiejętności dot. czworokątów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida