Sprawdzian: Heksametr daktyliczny

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna
Udostępnij

Test sprawdzający znajomość metrum łacińskiego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida