Sprawdzian: Heksametr daktyliczny

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język łaciński i kultura antyczna
Udostępnij

Test sprawdzający znajomość metrum łacińskiego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.