Sprawdzian: Indicativus perfecti passivi

Test sprawdzający umiejętność odmiany czasowników według Indicativus Perfecti Passivi.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida