Sprawdzian wiadomości - edytor tekstu Word

Lekcja dotyczy sprawdzenia opanowanych wiadomości z edytora tekstu MS Word.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida