Sprężystość, plastyczność i kruchość

Film przedstawia sprężystość, plastyczność i kruchość poszczególnych materiałów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida