Średniowieczna muzyka świecka - na dworze rycerskim

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu lekcji Średniowieczna muzyka świecka na dworze rycerskim, której celem jest zapoznanie uczniów z zagadnieniem świeckiej muzyki średniowiecznej w kontekście kultury rycerskiej. Zwrócenie uwagi na dwa pojęcia: trubadurzy i truwerzy oraz zapoznanie uczniów z tematyką pieśni rycerskich. Wskazanie najstarszych znanych utworów świeckiej kultury Średniowiecza oraz poszerzenie wiadomości o historię ich powstania. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.