Średniowieczna zjednoczona Europa

Zawartość zasobu: obraz Ambrogio Lorenzetti Efekty dobrych rządów w mieście; podobieństwo między średniowieczem a współczesnością (unia europejska); polecenie do wyjaśnienia, jak mogliby postrzegać polską kulturę Europejczycy żyjący np. w XXVIII wieku.

Zawartość zasobu: Albrecht Dürer Cesarz Karol Wielki; informacje o uniwersalizmie średniowiecznym; elementy średniowiecznego uniwersalizmu (wraz z objaśnieniami); definicja alegorii; ciekawostka o Karolu Wielkim jako twórcy imperium; ciekawostka o średniowiecznych uniwersytetach; miniatura z 1497 r. przedstawia bolońskich studentów; informacje o twórczości Hieronima Boscha; obraz Hieronima Boscha Ogród rozkoszy ziemskich; cztery ćwiczenia otwarte.

Zawartość zasobu: informacje o zróżnicowaniu epoki średniowiecza; Aron Guriewicz Problemy średniowiecznej kultury ludowej; jedno ćwiczenie otwarte; Tadeusz Witczak Literatura średniowiecza; jedno polecenie; dwa ćwiczenia, w tym jedno interaktywne; polecenie obejrzenia wskazanych filmów popularnonaukowych o życiu w średniowieczu.

Zawartość zasobu: polecenie stworzenia memu, który będzie interpretacją tematu: „Człowiek średniowieczny w świecie współczesnym”; ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Witczak, Literatura średniowiecza, Warszawa 1990, s. 8–9.
  • Źródło: Aron Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, tłum. Zdzisław Dobrzyniecki, Warszawa 1987, s. 70–81.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida