Średniowieczne miasto

Prezentacja multimedialna jest uzupełnieniem lekcji: W średniowiecznym mieście. Przedstawia lokacje miast średniowiecznych. Prezentacja wzbogacona jest ilustracjami miast wczesnośredniowiecznych oraz zawiera fragment przywileju lokacyjnego z 1292 roku dla Nowego Sącza.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida